Vermogensbeheer
en beleggingsadvies

Contact

De vermelde cijfers en de getoonde grafiek zijn inclusief alle vergoedingen en commissies en hebben betrekking op voorbije jaren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De simulaties werden berekend op basis van de situatie van een natuurlijk persoon woonachtig in België.

We hebben uit alle portefeuilles van onze klanten in beheer, alleen rekening gehouden met het gedeelte in aandelen en dat hebben we de afgelopen achttien jaar vergeleken met de Europese aandelenindex (Eurostoxx 50).

We stellen vast dat het beheer door SERCAM in een stijgende beurs het beter doet dan de Europese index. Tijdens een periode van sterke beursdaling (2007 tot medio 2009) en tijdens de laatste periode waarin de indices stagneerden (2014 tot 2019), heeft SERCAM het kapitaal van zijn klanten zeer goed verdedigd.

De gemiddelde prestatie van een aandelenportefeuille die van 2003 tot 2021 aan SERCAM werd toevertrouwd, bedroeg 6,6% per jaar, terwijl de Europese aandelenindex gemiddeld met 3,2% per jaar steeg.

Concreet gezien zou een aandelenportefeuille van 250.000 € geïnvesteerd in 2003, dankzij het voorzichtige beleid van SERCAM, eind 2021 817.950 euro hebben bereikt, terwijl een portefeuille die de Eurostoxx 50-index zou hebben gevolgd, eind 2021, slechts € 444.150 bereikt zou hebben. Over achttien jaar zou de winst van een door SERCAM beheerde portefeuille in aandelen t.o.v. een naar de index gemodelleerde portefeuille € 373.800 bedragen.

Dit geeft stof tot nadenken…!

SERCAM investeert niet alleen in aandelen en het is dankzij onze voorzichtige beleggingspolitiek dat wij ons kunnen onderscheiden in het beheer van uw vermogen.

Onze klanten kunnen zich beroepen op de jarenlange ervaring van onze beheerders en adviseurs.