Vermogensbeheer
en beleggingsadvies

Contact

De vermelde cijfers en de weergegeven grafiek zijn inclusief alle vergoedingen en commissies en hebben betrekking op afgelopen jaren. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige resultaten. De simulaties werden berekend op basis van de situatie van een natuurlijke persoon die in België woont.

Wij hebben de totaliteit van de aandelen van onze klanten in beheer geextrapoleerd en vergeleken met de Europese aandelen index (Eurostoxx 50) over de laatste 12 jaar.

We stellen vast dat in jaren van stijgende beurskoersen (2003 - 2007 en 2009 - 2017), de beleggingspolitiek van SERCAM het beter doet dan de Europese beursindex (Eurostoxx 50) en dat in een periode van dalende beurskoersen (2007 - 2009) en over de laatste periode waar de beurzen eerder stagneerden (2010 – 2015), SERCAM zich goed heeft weten te verdedigen t.o.v. de Eurostoxx 50. Zo is de waarde van de aandelenportefeuille bij SERCAM gestegen terwijl de Eurostoxx 50 ter plaatse bleef trappelen.

Het gemiddelde rendement van een door SERCAM beheerde portefeuille van 2003 tot 2019 bedroeg 6.4% per jaar terwijl de Europese beursindex er jaarlijks met gemiddeld 2.3% op vooruit is gegaan.

Concreet in cijfers betekent dit dat een aandelenportefeuille van 250.000 € in 2003, eind juni 2019 een waarde bereikt heeft van 677.200 € en dit dankzij de voorzichtige beleggingspolitiek van SERCAM terwijl een portefeuille in de Eurostoxx 50 eind juni 2019 slechts een waarde van 358.925 € had. Een verschil van 318.275 € dus op een termijn van zestien jaar. Dit stemt tot nadenken...!

SERCAM investeert niet alleen in aandelen en het is dankzij onze voorzichtige beleggingspolitiek dat wij ons kunnen onderscheiden in het beheer van uw vermogen.

Onze klanten kunnen zich beroepen op de jarenlange ervaring van onze beheerders en adviseurs.