Onze filosofie

Contact

SERCAM stelt naast het naleven van de wettelijke en reglementaire vereisten ook ethische waarden zoals integriteit, professionalisme, discretie, betrouwbaarheid en respect ten aanzien van zijn klanten voorop.

Andere kenmerkende waarden zijn :

  • Veiligheid : De effecten en liquiditeiten staan op naam van de klant bij een eersterangs financiële instelling. Wij hebben daarvoor een selectie gemaakt uit financiële dienstverleners die voldoen aan de strengste normen inzake solvabiliteit en deskundigheid. Er wordt een duidelijk advies-of beheerscontract tussen de klant en SERCAM getekend zodat onze beheerders te allen tijde uw portefeuille kunnen raadplegen en de nodige orders bij de depothoudende bank kunnen plaatsen. Op geen enkel ogenblik kan SERCAM geld noch effecten van de rekening van de klant afhalen.
  • Transparantie : Bij SERCAM willen we onze klanten op de hoogte houden van de evolutie van hun portfolio. Bij elke transactie stuurt de depositobank waar uw activa worden bewaard U een rekeninguittreksel. U heeft de mogelijkheid om uw portefeuille op elk moment via internet te volgen. Bovendien bestaan onze portefeuilles hoofdzakelijk uit directe lijnen zoals aandelen, obligaties of deviezen zodat onze klanten precies weten wat ze in portefeuille hebben en alsook het risico kennen. Helaas is dit niet altijd het geval bij beleggingsfondsen en sommige gestructureerde producten.

  • Onafhankelijkheid is uw garantie voor objectiviteit omdat SERCAM niet afhangt van een bank of andere financiële instelling en daardoor elk belangenconflict vermijdt. De beheerders zijn niet gebonden om eigen producten te verkopen zoals beveks, nieuwe aandelenuitgiftes, obligaties of gestructureerde producten... die meestal goed opbrengen voor de betrokken financiële instellingen. Door de objectiviteit in de keuze van de beleggingen te garanderen werkt SERCAM steeds in het belang van zijn klanten.
  • Het persoonlijk contact : Op een ogenblik dat de grote financiële instellingen steeds minder en minder diensten aanbieden aan hun klanten maakt SERCAM er een punt van om U steeds een uitstekende service te bieden. Bij ons bent U geen nummer en hebt U steeds een vaste contactpersoon die garant staat voor een efficiënte aanpak binnen een vertrouwelijke relatie.

Onze klanten kunnen zich beroepen op de jarenlange ervaring van onze beheerders en adviseurs.