De partner
van de belegger

De opeenvolgende crisissen die we de laatste jaren hebben gekend sterken ons in de overtuiging dat de financiële wereld zich moet houden aan de kernwaarden die bij SERCAM reeds van bij de oprichting centraal staan, nl. transparantie, veiligheid en dienstverlening aan de klant.

Transparantie, omdat onze portefeuilles hoofdzakelijk zijn samengesteld uit individuele aandelen, obligaties en liquiditeiten zodat onze klanten exact weten wat zij in portefeuille hebben en de facto welk risico zij lopen. Dit is spijtig genoeg niet het geval wanneer zij beleggingsfondsen of gestructureerde producten in portefeuille hebben.

Veiligheid, omdat wij op elk ogenblik het rendement afwegen tegen het risico en dankzij de jarenlange ervaring van onze beheerders en ons netwerk van financiële analisten deze ratio te allen tijde kunnen bijsturen.

Dienstverlening, omdat onze beheerders en adviseurs steeds de opdracht krijgen om in het belang van de klant te handelen is het vanzelfsprekend dat SERCAM totaal andere maatstaven hanteert dan de bankwereld die alleen denkt in termen van het verkopen van fondsen en ingewikkelde gestructureerde producten.

Welkom bij SERCAM, uw partner als belegger waar U samen met ons de gepaste oplossing voor uw beleggingen vindt.

Thierry Lantonnois van Rode
Gedelegeerd bestuurder

Onze klanten kunnen zich beroepen op de jarenlange ervaring van onze beheerders en adviseurs.