Een winnende strategie

Contact

Rekeninghoudend met de kennis, de ervaring, de financiële situatie, de objectieven en de beleggingshorizon van de klant stelt SERCAM een risicoprofiel van de klant op (defensief, voorzichtig, gematigd of offensief). Daarna zal er een investeringsstrategie in akkoord met de klant worden bepaald.

SERCAM geeft de voorkeur aan rechtstreekse beleggingen of voorstellen in aandelen en obligaties. Er kunnen echter ook beleggingen of voorstellen worden gedaan in fondsen voor specifieke thema’s zoals opkomende markten, biotech aandelen enz... Op vraag van de klant kunnen andere investeringsstrategiën worden bepaald zolang zij in lijn zijn met het profiel van de klant op basis van zijn kennis, ervaring, financiële situatie, beleggingshorizon en objectieven.

Op gebied van aandelen hanteren wij een geografische en sectoriële spreiding. Eerst gaan wij de best presterende sectoren selecteren waarna wij een keuze maken tussen de ondernemingen met de beste vooruitzichten. Het toepassen van deze strategie voor de keuze van de aandelen heeft reeds mooie meerwaarden opgeleverd zoals onze resultaten aantonen (zie resultaten).

Obligaties worden geselecteerd op basis van de financiële gezondheid van de emittenten, het actuarieel rendement, de munt en het niveau van de rente.

Het gedeelte liquiditeiten in de portefeuille varieert volgens de opportuniteiten die zich aanbieden en de onder- of overwaarderingen van de markt.

Onze klanten kunnen zich beroepen op de jarenlange ervaring van onze beheerders en adviseurs.