Klachtenprocedure of bezwaar indienen

Contact

Uw beheerder of adviseur is steeds bereikbaar en zal alles in het werk stellen om U daadwerkelijk te helpen teneinde uw probleem onmiddellijk trachten op te lossen. U kan hem bereiken via telefoon of per mail. Als U een schriftelijk bezwaar of klacht indient zal uw beheerder of adviseur U binnen de 5 werkdagen antwoorden.

Indien U niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing dan kan U uw schriftelijke klacht sturen naar de Compliance Officer van SERCAM op volgend adres:

Att. Compliance Officer

Chaussée de Huy 120 F

1300 Waver

De Compliance Officer van SERCAM zal dan uw klacht behandelen en er een oplossing voor zoeken. De Compliance Officer zal U binnen de maand na ontvangst antwoorden voor zover uw dossier volledig is, t.t.z. gestaafd met de nodige documentatie voor de analyse van de betreffende klacht. (datum en type verrichting enz.). Indien het niet mogelijk is om binnen de maand te antwoorden zal U hiervan verwittigd worden en zullen wij U een aanwijzing geven wanneer U een antwoord mag verwachten.

In geval U niet moest akkoord gaan met de voorgestelde oplossing van de Compliance Officer van SERCAM dan kan U zich nog steeds richten tot de ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2, 1000 Brussel (of per mail : ombudsman@ombudsfin.be tel : 02/545 77 70) - www.ombudsfin.be

Echter,

In samenspraak met Febelfin, zal Ombudsfin de klanten met problemen naar aanleiding van de coronacrisis, vanaf heden in eerste lijn doorverwijzen naar de klachtendiensten en naar de op de website van Febelfin gepubliceerde “coronacontactpunten”:

https://www.febelfin.be/nl/de-contactpunten-bij-de-banken-kredietmaatschappijen

De klant kiest welke dienst hij aanspreekt. De klachtendienst of het coronacontactpunt hebben één maand de tijd om de klacht van de klant te beantwoorden. Nadien kan Ombudsfin de klacht meteen als ontvankelijke klacht verder behandelen. Ombudsfin behandelt de klacht met de klachtendiensten.

Onze klanten kunnen zich beroepen op de jarenlange ervaring van onze beheerders en adviseurs.